Pharinex gebruikt jouw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor je ze verstrekt hebt, het zo goed mogelijk verwerken van jouw orders en je zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie.


Je gegevens worden verzonden met een beveiligde verbinding onder HTTPS, Pharinex doet er alles aan om een veilige overdracht te garanderen.

Pharinex verstrekt jouw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder jouw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.